บริษัท ไพบูลย์กิจ ก่อสร้าง จำกัด บริการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์

อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการถนน โรงงาน ศูนย์บริการรถยนต์ รับเหมาก่อสร้าง

ครบวงจรด้วยทีมงานช่างผู้ชำนาญงาน เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัย 

ภายในงบประมาณ และระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์