บริษัท ไพบูลย์กิจ ก่อสร้าง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ 7/22 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน

เขตสายไหม กรุงเทพฯ เลขทะเบียน 0105555001401 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

เริ่มก่อตั้งในปี 2555 ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์กว่า 20 ปี

บริหารงานคุณภาพทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การจัดซื้อ การตลาดและการบริหารโครงการ

ทำให้บริษัทได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน